duminică, 16 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 7039 ha
Intravilan: 1028 ha
Extravilan: 6021 ha
Populatie: 5187
Gospodarii: 1996
Nr. locuinte: 1996
Nr. gradinite: 7
Nr. scoli: 7
Numele localitatilor aflate in administratie: Băluşeni, Draxini, Zăiceşti, Buzeni, Coşuleni, Băluşeni Noi
Asezarea geografica:
Localitatea ocupă partea central-sudică a judeţului, la limita sudică a municipiului Botoşani
Activitati specifice zonei:
Cultivarea cartofului şi sfeclei de zahăr
Activitati economice principale:
Sector primar - agricultură cu producţie vegetală şi animală
Sector secundar - activităţi de industrie şi construcţii, precum şi servicii
Obiective turistice:
Mănăstirea Zosin - mănăstire lemn din anul 1779
Biserica de lemn "Sfinţii Voievozi", anul 1740 - Băluşeni
Pensiune - Zăiceşti
Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" - Zăiceşti
Evenimente locale:
Zilele comunei Băluşeni - 15-16 august
Facilitati oferite investitorilor:
Punerea la dispoziţie de terenuri în vederea practicării turismului de agrement, cultural, istoric şi religios precum şi a turismului rural şi agroturismului
Proiecte de investitii:
Construire cămin cultural - Băluşeni
Bază sportivă - Băluşeni
Cămin cultural - Draxini
Modernizarea drumului comunal 49 şi 49A
Staţie de epurare - Băluşeni